De Zitting

In de dagvaarding wordt uw debiteur verzocht om op een bepaalde datum en uur voor de rechtbank te verschijnen. Dit is ook zo voor het verzoekschrift inzake huur.

Indien uw debiteur niet verschijnt, zal hij “bij verstek” veroordeeld worden door de rechtbank, tenminste indien uw verzoek gerechtvaardigd blijkt te zijn.
Niettemin kan uw debiteur zich tegen dat vonnis bij verstek verzetten.
Verschijnt uw debiteur ter zitting en betwist hij/zij de schuld niet, dan zal de rechter hem een afbetalingsplan toekennen.

Betwist uw debiteur de schuld daarentegen wel, dan zal de zaak niet op de inleidende zitting behandeld worden, maar zal er een procedurekalender worden opgesteld. Elke partij krijgt in dat geval de kans om zijn argumentatie schriftelijk uiteen te zetten.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page