Betwistingen

Schuldvorderingen worden zeer regelmatig betwist, omdat uw debiteur van oordeel is dat de producten, werken of diensten niet naar behoren (of zelfs helemaal niet) werden geleverd.

Er zijn grosso modo twee scenario's

De korte debattenprocedure:

Soms kan - op verzoek van één der partijen - een betwisting meteen op de inleidingszitting (of korte tijd erna) beslecht worden, in het kader van de "korte debatten procedure." Dit veronderstelt dat de zaak dermate eenvoudig is dat lange pleidooien en het uitwisselen van conclusies eigenlijk niet nodig is.

Procedurekalender

In de andere gevallen zal de rechtbank een procedurekalender bepalen. Iedere partij krijgt hierin een bepaalde termijn toegemeten waarbinnen hij zijn conclusies en stavingstukken aan de andere partij en aan de rechtbank moet meedelen. Hierin wordt ook bepaald wanneer de zaak gepleit wordt.

Nadat de procedurekalender afgewerkt is, bent u wel vaak al een jaar verder... Dat vermijden is dus de boodschap. In de rubriek "hoe invorderingen vermijden" leest u wat u hiervoor moet doen.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page