Vacatures voor juristen, advocaten & paralegals

Job:

een Nederlandstalige attaché (m/v)

11.04.17

Advocatenkantoor - bedrijfsomschrijving:

De federale Ombudsman is een onafhankelijke dienst. Volkomen onpartijdig onderzoekt en behandelt hij de klachten van burgers over de werking en het optreden van de federale administraties. De federale Ombudsman doet ook aanbevelingen om de werking van de administratie te verbeteren. Raadpleeg onze website : www.federaalombudsman.be.


Functieomschrijving:

Je levert in de eerste plaats een essentiële bijdrage in de klachtenbehandeling met betrekking tot het vreemdelingenrecht. Je functioneert binnen een team en onder de dagelijkse leiding van een auditeur-coördinator en onder het gezag van de federale ombudsmannen. Je levert een bijdrage aan de redactie van de verslagen van de federale Ombudsman (jaarverslag, tussentijdse verslagen, onderzoeksrapporten).


Profiel:

• Je hebt een universitair diploma

• Je beschikt over de volgende kennis en vaardigheden :

-affiniteit met het vreemdelingenrecht

-goede kennis van het Frans

-goed inzicht in de ombudsfunctie en kennis van de werking van de federale openbare diensten

-vertrouwd met informaticatools (Word, outlook, Excel, informatiekanalen)

-persoonlijkheid : kwaliteitsbewust; resultaatgericht, teamgeest, stressbestendig, flexibel en discreet.


Beroepservaring : Je bent onmiddellijk operationeel, wat een minimale beroepservaring van 1 jaar inhoudt.


Loon : Voor het bepalen van je loon wordt er rekening gehouden met je diploma en nuttige beroepservaring. De minimale maandelijkse brutowedde (aan huidige index) is 3.885 EUR.
Toelagen : verplaatsingsvergoeding, maaltijdtickets voor het parlementair restaurant, schooltoelage en gratis verzekering “Gezondheidszorgen”.


Contact:

Gelieve je curriculum vitae met een motivatiebrief te bezorgen aan Nadine Verbecken, HR-beheer, per brief of e-mail :

email : nadine.verbecken@federaalombudsman.be   

job lijst

Opnieuw zoeken ?

Aanwervers : plaats uw vacature op BelgischRecht.Net