Vacatures voor juristen, advocaten & paralegals

Job:

4 Fiscaal specialisten

13.04.18

Advocatenkantoor - bedrijfsomschrijving:

De FOD Financiën zoekt 4 Fiscaal specialisten


Functieomschrijving:

Je werkt in een multidisciplinair team en behandelt complexe fraudedossiers m.b.t. directe en indirecte belastingen. Volgende taken behoren tot je opdracht:

• Je analyseert diverse signalen en informatie i.v.m. fiscale fraude (onderzoeksrapporten, klachten, …).

• Je staat in voor de planning, de voorbereiding en de uitvoering van controles om fraudegevallen op te sporen.

• Je bepaalt het standpunt van de administratie, de controleaanpak en acties met betrekking tot het fraudedossier.

• Je analyseert en controleert complexe fraudedossiers om een correcte naleving van wetgeving, reglementen en procedures te verzekeren.

• Je voert controles ter plaatse uit.

• Je zoekt pro-actief naar bijkomende informatie, indien nodig vraag je bijkomende inlichtingen op bij de belastingplichtige, bij binnen- en buitenlandse fiscale administraties en bij andere overheden.

• Je participeert actief aan onderhandelingen met de belastingplichtige en/of hun vertegenwoordigers in het kader van eventuele voorstellen tot regularisatie.

• Je vertegenwoordigt de BBI tegenover belastingplichtigen tijdens de taxatie om het standpunt van de administratie toe te lichten en te verdedigen.

• Je stelt conclusies op voor de Belgische Staat, volgt hangende gerechtelijke procedures op en vertegenwoordigt (eventueel) de Administratie in rechte voor de hoven en rechtbanken.

• Je houdt je kennis up-to-date en volgt de evoluties in je vakgebied.

• Je bent sterk gemotiveerd om een grondige expertise op te bouwen in fiscale fraudebestrijding.


Profiel:

Diploma : Master het domein economie of master in de rechten

Vereiste ervaring: Een relevante professionele ervaring van minstens 2 jaar , verdeeld over ten minste één van onderstaande taken:

• fiscaal-financiële audit
• fiscale adviesverlening aan bedrijven
• accountancy
• de (juridische) behandeling van fiscale fraudezaken


Onze aanbod:

Loon:

Minimum aanvangswedde: 2.244,13€ Netto maandelijkse wedde (43.307,59 EUR - bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen).


Voordelen:

• mogelijkheid tot het verwerven van een tweetaligheidspremie
• uitgebreid opleidingsaanbod (te volgen tijdens de werkuren)
• voordelige hospitalisatieverzekering
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• voordelen en interessante aanbiedingen via de Fed+-kaart
• mogelijkheid voor een fietsvergoeding
• allerlei sociale voordelen
• gemakkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer
• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen
• mogelijkheid om eventuele overuren in recup op te nemen
• glijdende werkuren in een 38-uren week
• mogelijkheid tot het valideren van relevante vorige werkervaringen
• mogelijkheid tot telewerk of satellietwerk
• 26 verlofdagen per jaar


Contact:

Solliciteer via www.selor.be t.e.m. 07/05/2018

Link Selor : https://www.selor.be/nl/vacatures/job/ANG18067/Fiscaal-specialist-m-v-x-

Meer info : https://www.jobfin.be/nl/onze-jobs


Meer info over de jobinhoud?

Contactpersonen FOD Financiën
Hildegarde Bertin - Adviseur-generaal Gewestelijke directie BBI Brussel
Tel.: 0257/70254 - 0470/770254
E-mail: hildegarde.bertin@minfin.fed.be

Jan Helsen - Adviseur-generaal Gewestelijke directie BBI Antwerpen
Tel.: 0257/89705 - 0470/789705
E-mail: jan.helsen@minfin.fed.be

email : hildegarde.bertin@minfin.fed.be


Jurist

   

job lijst

Opnieuw zoeken ?

Aanwervers : plaats uw vacature op BelgischRecht.Net