Vacatures voor juristen, advocaten & paralegals

Job:

Expert Wetgeving Inkomstenbelastingen

23.12.22

De†FOD FinanciŽn†staat in voor de correcte en rechtvaardige inning van belastingen, accijnzen en andere taksen in BelgiŽ. Daarbovenop zorgt hij ervoor dat al dat geld op de juiste plaatsen terechtkomt. Daardoor kan iedereen in ons land genieten van goede infrastructuur, sociale voorzieningen en zo veel meer. Zo werken de meer dan 20.000 medewerkers van de FOD FinanciŽn elke dag niet alleen aan hun persoonlijk welzijn, maar aan dat van heel de samenleving.†

Maar de FOD FinanciŽn is zoveel meer dan belastingen. Het is:†


  • de grootste overheidsdienst en een van de grootste werkgevers van het land;

  • een organisatie met ontelbaar veel functies en competenties in allerlei vakgebieden;

  • zijn vier kernwaarden:†gedreven, correct, integer†en†dienstbaar;

  • een vat vol carriŤremogelijkheden: promoties, bevorderingen, interne mobiliteit Ö;

  • een werkgever die je de mogelijkheid geeft voortdurend je kennis en competenties te ontwikkelen met generieke en technische opleidingen.Jobinhoud:

  • Je ondersteunt de beleidsvoorbereiding en de beleidsopvolging door het voorbereiden van adviezen, studies, memories of voorstellen om de reglementering te wijzigen;

  • Je werkt in nauwe samenwerking met de beleidscel van de minister van FinanciŽn, de operationele administraties en externe stakeholders regelgevende ontwerpteksten uit, zoals wetten, KBís en MBís, ter uitvoering van nationaal beleid en Europese richtlijnen;

  • Je begeleidt de minister en zijn beleidscel doorheen het volledige wetgevend proces, van ontwerptekst tot publicatie in het Belgisch Staatsblad. Daarbij krijg je de kans om ontwerpteksten mee te bespreken in de schoot van de Regering tijdens interkabinettenwerkgroepen, vragen te beantwoorden van de Raad van State, de door de Regering goedgekeurde wetsontwerpen samen met de minister en zijn beleidscel te verdedigen in de Kamercommissie FinanciŽn en desgevallend voor het Grondwettelijk Hof;

  • Je† beantwoordt de verschillende vragen die in het parlement of elders over deze wetgeving worden gesteld;†


Bij de uitoefening van deze functie kom je mogelijk in contact met publiek.


Overeenkomstig het neutraliteitsbeginsel van overheidsinstanties en de door de FOD FinanciŽn uitgedragen waarden van transparantie en onafhankelijkheid, is het verboden om uiterlijke tekenen te dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie. De FOD FinanciŽn staat dit enkel toe aan personeelsleden die niet rechtstreeks in contact komen met het publiek (KB 02/10/1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel - artikel 8, paragraaf 1).. Bijgevolg mogen de personeelsleden die rechtstreeks in contact komen met het publiek bij de FOD FinanciŽn geen uiterlijke tekenen dragen van gelijk welke ideologische, politieke of religieuze overtuiging of affiliatie, want dit zou kunnen resulteren in een ondermijning van het vertrouwen van het publiek in de volledige neutraliteit van de overheid en in de onpartijdigheid van de FOD FinanciŽn. Onder publiek wordt verstaan de burgers waarmee in contact gekomen wordt.


Meer info over de jobinhoud?†
Hanne Weckhuysen - Administrateur AABEO
FOD FinanciŽn
Tel.: 02 578 48 12
E-mail:†hanne.weckhuysen@minfin.fed.be


Meer info over de selectieprocedure?
CallCenter Dienst Wervingen†
FOD FinanciŽn
Tel.: 02 572 57 71
E-mail:†infojobs@minfin.fed.be   

job lijst

Opnieuw zoeken ?

Aanwervers : plaats uw vacature op BelgischRecht.Net