Vacatures voor juristen, advocaten & paralegals

Job:

Juristen (m/v/x)

03.10.23

Wat is jouw missie?

Er zijn 2 statutaire betrekkingen vacant bij de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg (FOD WASO). Je wordt tewerkgesteld in het hoofdbestuur (Ernest Blerotstraat 1, 1070 Brussel).

De 2 vacatures zijn verdeeld over de volgende directies:

• 1 op de Directie van de werkgelegenheid binnen de Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS)

• 1 op de Afdeling juridische zaken binnen de Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW)

De Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS) heeft als algemene opdracht de voorbereiding, de bevordering en de uitvoering van het beleid inzake individuele arbeidsbetrekkingen en inspraakorganen alsook het beleid inzake de federale bevoegdheden op het vlak van werkgelegenheid en werkloosheid.


Je taken

Je zet je juridische expertise in om vragen van verschillende stakeholders te beantwoorden. In elke directie maken de volgende algemene werkzaamheden min of meer deel uit van je takenpakket:

• Je geeft, op basis van de interpretatie van bestaande regelgeving, adviezen en aanbevelingen (schriftelijk en mondeling) over juridische vraagstukken aan interne klanten (collega's in de eigen of andere federale organisaties of de beleidscel) of externe klanten (bedrijven, burgers...) en ondersteunt hen proactief.
• Je beheert en bewaakt geschillen.
• Je biedt administratieve ondersteuning bij de behandeling van dossiers of bij de begeleiding van commissies.
• Je stelt reglementaire teksten op (wetten, koninklijke besluiten) in uitvoering van supranationale normen of politieke beslissingen.
• Je houdt je kennis up-to-date en volgt relevante juridische ontwikkelingen op in je vakgebied.

Afhankelijk van de locatie van de functie voer je daarnaast de volgende specifieke aanvullende taken uit:

Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën (AD AJS)

• Je zet je expertise in om federale maatregelen inzake werkgelegenheid, werkloosheid en aanverwante materies, in het bijzonder de sociale Maribel, uit te voeren, te beheren, te analyseren, te herzien en op te volgen.
• Je stelt wetten en besluiten op met betrekking tot verschillende tewerkstellingsmaatregelen, werkloosheid en aanverwante materies, in samenwerking met de collega's en de beleidscel.
• Je volgt en analyseert voortdurend relevante regelgeving en andere bronnen met betrekking tot de maatregelen of materies die door de directie worden beheerd om een grondige technische kennis en inzicht te verwerven van de maatregelen of materies met betrekking tot werkgelegenheid, werkloosheid en aanverwante materies.
• Je beantwoordt schriftelijk en mondeling vragen van particulieren, bedrijven, sociale secretariaten, openbare diensten, sectorale fondsen en anderen met betrekking tot de verschillende maatregelen inzake werkgelegenheid, werkloosheid en aanverwante materies, in het bijzonder de sociale Maribel.
• Je draagt bij tot het beheer en de opvolging van de sociale Maribel, bijvoorbeeld door het opstellen van reglementering en het jaarlijkse dotatiebesluit, door het toezicht op de werking van de Maribelfondsen, door de controle op de werkingskosten en het arbeidsvolume, enz.

Algemene Directie Toezicht op de Sociale Wetten (AD TSW)

Samen met je collega van de andere taalrol assisteer je de Adviseur-generaal juridische zaken bij het vervullen van de algemene taken en zal je, na een opleidingsperiode mee verantwoordelijk worden voor onderstaande taken:

Je ondersteunt de contactcentra in hun informatieopdracht, dit in samenwerking met de juristen van de Algemene Directie Arbeidsrecht en juridische studiën.

• Je staat de opleiders van de cel opleiding bij.
• Je vertegenwoordigt de algemene directie tijdens vergaderingen met bovengenoemde partners.
• Je onderhoudt en verspreidt de documentatie binnen de afdeling via digitale tools, presentaties en toelichtingen.


Wie zoeken we?

• Je hebt een diploma van master in het rechtsdomein (of gelijkwaardig)
• Je hebt interesse in het sociaal overleg of arbeidsmarktthema's.
• Een goede kennis van Frans is een pluspunt.


Wat bieden we aan?

Loon

Minimum aanvangswedde: € 43.757,81 (bruto jaarsalaris, reeds aangepast aan de huidige index, reglementaire toelagen niet inbegrepen o.a. eindejaarspremie, vakantiegeld).

Voordelen

We bieden jou een boeiende job met impact op mens en maatschappij, met tal van voordelen:

• Goede balans tussen werk en privé
• glijdende werkuren in een 38 of 40-uren week (zonder prikkloksysteem) met 12 dagen compensatierust als je kiest voor de tweede optie (bij volledige prestaties)
• mogelijkheid tot 3 dagen telewerk na een inwerkperiode
• ergonomische uitrusting: een tweede scherm, een headset en en bureaustoel
• 26 dagen verlof en vrij tussen Kerst en Nieuwjaar
• kinderopvang tijdens de schoolvakantie
• kantoren in Brussel, vlakbij het NMBS-station Brussel-Zuid, vlot bereikbaar met het openbaar vervoer en de wagen
• dynamische Personeelsvereniging (organiseert socio-culturele, sportieve en recreatieve activiteiten).
• Talrijke ontwikkelingsmogelijkheden
• uitgebreid opleidings- en leeraanbod (te volgen tijdens de werkuren)
• uitgebreide loopbaankansen
• Financiële voordelen
• mogelijkheid om eerdere beroepservaring te erkennen als geldelijke anciënniteit
• een telewerkvergoeding van 50 euro per maand (20 euro voor aansluit- en communicatiekosten en 30 euro kantoorvergoeding als je minstens vier dagen per maand thuis werkt)
• mogelijkheid tot het krijgen van een tweetaligheidspremie
• voordelige hospitalisatieverzekering
• gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
• mogelijkheid om een fietsvergoeding te krijgen
• voordelen en interessante aanbiedingen via Benefits@Work
• allerlei sociale voordelen (o.a. geboortepremie/adoptiepremie, sinterklaascheque)
• beschikken over een laptop en een gsm en een voordelig gsm-abonnement voor privégebruik
• bedrijfsrestaurant tegen democratische prijzen.


Je kan solliciteren via werkenvoor.be tot en met 6/10/2023.


   

job lijst

Opnieuw zoeken ?

Aanwervers : plaats uw vacature op BelgischRecht.Net