Het repertorium > Gebieden > Verzekeringen > Links

   Sterfte- en kapitalisatietafels 2002

Tafels die kunnen worden gebruikt voor - de begroting van schadevergoedingen wegens lichamelijke schade, - de berekening van de omzettingswaarde van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot, - de berekening van de rente in een verkoop op lijfrente

   Strad@

Strad@ laat u toe de meest efficiënte opzoekwijze toe te passen: - een opzoeking die een dwarsdoorsnede geeft van alle beschikbare bronnen, zowel openbare als private; - een uitgebreide opzoeking toegespitst op een of meerdere bronnen; - een gerichte opzoeking in een van de beschikbare bronnen

   Commissie voor het bank, financie en assurantiewezen

De CBFA, ontstaan uit de integratie van de Controledienst voor de Verzekeringen (CDV) in de Commissie voor het Bank- en Financiewezen (CBF), is sinds 1 januari 2004 de enige toezichtsautoriteit belast met de controle op de Belgische financiële sector.


Neem deel aan de evolutie van het repertorium door de adressen van uw beste sites toe te voegen !
 
  Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page