Het repertorium > Gebieden > Mensenrechten > Links

   Cour Européenne des Droits de l’Homme

   Encyclopédie universelle des droits de l'homme

   Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding

Een autonome openbare dienst opgericht bij wet van 15 februari 1993, ontstaan uit de politieke wil van het Parlement en de regering, naar aanleiding van de voorstellen van het Koninklijk Commissariaat voor het Migrantenbeleid en van de opkomst van extremistische strekkingen

   Human Rights Network international (HRNi)


Neem deel aan de evolutie van het repertorium door de adressen van uw beste sites toe te voegen !
 
  Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page