Het repertorium > Gebieden > Notariaat > Links

   Sterfte- en kapitalisatietafels 2002

Tafels die kunnen worden gebruikt voor - de begroting van schadevergoedingen wegens lichamelijke schade, - de berekening van de omzettingswaarde van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot, - de berekening van de rente in een verkoop op lijfrente

   Notaris

Koninklijke federatie van het belgisch notariaat


Neem deel aan de evolutie van het repertorium door de adressen van uw beste sites toe te voegen !
 
  Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page