Het repertorium > Gebieden > Sociaal > Links

   Ontslag & Opzeg

Ontslag & Opzeg is een site inzake praktisch sociaal recht, gewijd aan de beëindiging van de arbeidsovereenkomst van bedienden.

   SD Worx

De gratis online tools geven u een antwoord op veel vragen

   FOD Arbeid

FOD Werkgelegenheid, arbeid, en sociaal overleg

   SocialWeb

Actualiteiten, diepgaande studies, alsmede een uitgebreide bibliotheek, maken het u mogelijk om altijd van de laatste informatie op de hoogte te zijn. U heeft bovendien toegang tot praktische hulpmiddelen zoals talrijke modellen (contracten, reglementeringen...), een minigids en de collectieve arbeidsovereenkomsten.

   Social Security

De portaalsite van de sociale zekerheid werd zodanig ontworpen dat elke burger of elke werkgever die relaties heeft met de Belgische sociale zekerheid op een eenvoudige manier het antwoord kan vinden op de vragen die hij zich stelt.


Neem deel aan de evolutie van het repertorium door de adressen van uw beste sites toe te voegen !
 
  Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page