Wet:

Woord(en)

(ex: handelspraktijken consument)

Afkondigingsdatum / / (ex: 14 / 07 / 1991 )

 


Wetboeken:


  • Burgerlijke Wetboek

 

  • Wetboek van Strafvordering

 

  • Wetboek van de Belgische nationaliteit
  • Wetboek van Vennootschappen

 

  • Waalse Huisvestingscode (Vertaling)

 

  • Kieswetboek

 

  • Boswetboek

 

  • Gerechtelijk Wetboek
  • De gecoördineerde Grondwet

 

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page