Goede contractsvoorwaarden

Geen enkele onderneming mag nog twijfelen aan het nut, zelfs de noodzaak van een sluitend contractueel kader.

Wat levert u, wat mag de klant van u verwachten en wat niet? Binnen welke termijn moet u leveren en wat in geval overmacht? Waar en wanneer moet de klant betalen? Welke schade kan u aanrekenen indien uw klant het contract eenzijdig beëindigt? Tot wanneer kan uw klant u aanspreken voor een schadegeval…?

In de algemene voorwaarden kan u eveneens voorzien dat u niet alleen recht heeft op de betaling van het factuurbedrag, maar ook op de interesten en het schadebeding.

Deze en andere zaken kan u doorgaans zeer goed vooraf omschrijven, rekening houdend met de specifieke eigenschappen van uw sector én van uw onderneming.

Spijtig genoeg, onderschat menig bedrijf nog het belang van bindende afspraken, zonder te beseffen dat ze daardoor hun onderneming vaak opzadelen met onnodige kosten.

Het invorderen van een onbetwiste factuur verloopt immers véél gemakkelijker en sneller indien de onderneming beschikt over een goed stel afdwingbare (algemene) voorwaarden.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page