De ingebrekestelling van de debiteur

Bij gebreke aan betaling binnen de vastgestelde, redelijke termijn, dient u een ingebrekestelling te versturen.
Het versturen van een dergelijke ingebrekestelling is niet onderworpen aan strikte voorwaarden. Het volstaat dat u uw klant op een duidelijke en ondubbelzinnige manier wijst op uw wil om betaling te ontvangen.

Om de verzending van de ingebrekestelling te kunnen bewijzen, is een aangetekende verzending aangewezen.

De ingebrekestelling is een verplichte stap alvorens een gerechtelijke procedure op te starten.

Volgens het gemeen recht beginnen de interesten pas te lopen vanaf de datum van ingebrekestelling.
Uw algemene voorwaarden mogen uiteraard van deze regel van aanvullend recht afwijken en bepalen dat de interesten beginnen te lopen door het louter verstrijken van de vervaltermijn.

U kan deze ingebrekestelling perfect zelf opstellen. Wettelijk gezien heeft dit precies dezelfde waarde als een door ons opgestelde ingebrekestelling.

Onze ervaring leert ons echter dat ingebrekestellingen opgesteld door een advocatenkantoor doorgaans meer reacties/betalingen uitlokken.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page