Verzoekschrift

Om een zaak voor de rechter te brengen, is de dagvaarding de regel.
In sommige gevallen volstaat een verzoekschrift, dat - in tegenstelling tot de dagvaarding -, niet door een gerechtsdeurwaarder betekend moet worden aan uw debiteur. U legt uw verzoekschrift neer ter griffie, die het vervolgens via een gerechtsbrief ter kennis brengt aan uw debiteur.

Hierdoor valt de betekeningskost van de dagvaarding weg. De kosten voor het op de algemene rol zetten van een zaak blijven wel verschuldigd.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page