Verzet

Principe
Verzet kan enkel worden ingesteld door de verstekdoende partij, dat wil zeggen “een partij die niet verschenen is”. De bedoeling van uw debiteur is om de intrekking of wijziging van een vonnis bij verstek te bekomen.

De zaak moet dan opnieuw worden behandeld door de rechter die het vonnis in eerste aanleg gewezen heeft.

Belangrijk om weten is dat de akte van verzet gemotiveerd moet worden door uw debiteur. In het negatieve geval kan er sprake zijn van ongeldigheid van de akte.

Is dit altijd mogelijk?

Verzet kan worden ingesteld tegen ieder verstekvonnis. Er gelden wel een aantal uitzonderingen.

Termijn

Behoudens uitzonderingen, moet verzet worden aangetekend binnen één maand te rekenen vanaf de dag na de betekening van het verstekvonnis. (de betekening is de afgifte van een afschrift van een vonnis bij gerechtsdeurwaardersexploot)
Een verzet is maar eenmaal mogelijk! Indien tegen uw debiteur een tweede verstekvonnis wordt uitgesproken, is een nieuw verzet niet meer toelaatbaar.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page