Hoger beroep

Principe

Indien uw debiteur zich niet kan verzoenen met het vonnis in eerste aanleg gewezen, kan hij hoger beroep aantekenen. Dit rechtsmiddel moet voor een hogere rechter worden aangewend. De bedoeling is om een hervorming of vernietiging van een beslissing te bekomen.

Is dit altijd mogelijk?

Dit is bijvoorbeeld niet mogelijk ingeval van een akkoordvonnis tussen partijen of wanneer een vonnis tegelijkertijd in eerste en laatste aanleg werd geveld.

Termijn

Uw debiteur kan hoger beroep instellen van zodra het vonnis is uitgesproken en kan gedurende tien jaar worden uitgeoefend voor zover het vonnis nog niet betekend is. Dit wil zeggen dat uw debiteur dus niet hoeft te wachten op de betekening van het vonnis om beroep aan te tekenen.

Wacht uw debiteur toch tot aan de betekening, dan beschikt hij nog slechts over een beroepstermijn van één maand.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page