Hoe kan u als schuldeiser tijdverlies vermijden?

1) Door in uw dagvaarding “de voorlopige tenuitvoerlegging” van het vonnis te vorderen.

Principe

U kan onmiddellijk overgaan tot tenuitvoerlegging van het vonnis, ook al tekent uw debiteur verzet of hoger beroep aan. Eigenlijk is dit een uitzondering op de schorsende werking van gewone rechtsmiddelen zoals verzet en hoger beroep.

Gevaar

De voorlopige tenuitvoerlegging geschiedt op eigen risico. U zult niet alleen alles moeten teruggeven wat u reeds ontvangen hebt, maar bovendien zal u tevens de schade moeten vergoeden die door deze tenuitvoerlegging ontstaan is.

2) Betekenen

Van zodra u overgaat tot betekening, beschikt uw debiteur nog slechts over één maand om verzet of hoger beroep aan te tekenen. Indien u onmiddellijk overgaat tot betekening en uw debiteur niet aandachtig is, zal de verzetstermijn of beroepstermijn spoedig verlopen zijn.

3) Een akkoordvonnis bekomen:

U kan aan de rechter vragen om akte te nemen van de overeenkomst gesloten tussen u en uw debiteur ter oplossing van het geschil. Hiertegen kan uw debiteur geen verzet of hoger beroep aantekenen, tenzij de overeenkomst niet wettelijk is tot stand gekomen.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page