De invorderingskosten

Geen contract? Regels van gemeen recht

Bij gebreke aan een contract kan de rechter u alsnog wettelijke interesten toekennen.

Zoals eerder vermeld, beginnen deze te lopen vanaf de datum van het verzenden van de ingebrekestelling.

Voor 2009 bedragen de wettelijke interesten, zowel in burgerlijke zaken als in handelszaken, 5,5 %.

Met contract? Conventionele interesten en een strafbeding

Eis stelselmatig de volledige betaling van de interesten en het strafbeding en scheld deze niet kwijt. Omwille van commerciële redenen kan u deze wel geheel of gedeeltelijk kwijtschelden. Wees hier echter consequent in.

De interesten vergoeden uw schade doordat u de te ontvangen sommen niet kan beleggen.

Het strafbeding vergoedt op forfaitaire wijze uw schade, geleden wegens de foutieve niet-uitvoering van de overeenkomst door uw debiteur.

Gerechtelijke procedure: Tussenkomst in de advocatenkosten door de verliezende partij?

echtsplegingsvergoeding

Aan de winnende partij kan op diens verzoek een rechtsplegingsvergoeding worden toegekend door de rechtbank. Dit is een begrensde en (erg variabele) tussenkomst in de advocatenkosten, ingeval van een procedure, die enkel aan de winnende partij wordt toegekend.

Offerte

Hebt u veel last van onbetaalde facturen en wenst u dringend iets te ondernemen? Aarzel niet langer en contacteer ons voor een vrijblijvende offerte.

    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page