Print

Onroerende successieplanning: schenken om de drie jaren.

Er bestaan geen verminderde rechten voor de aanslag van het onroerend goederen.

Een zeer algemeen gebruikte techniek, waarvoor echter een planning op middellange of lange termijn nodig is, bestaat erin om de drie jaren opeenvolgende schenkingen te doen, teneinde te vermijden te worden belast met hogere tarieven.

In onroerende zaken worden alle schenkingen, die minder dan drie jaar vóór een nieuwe schenking werden gedaan, bij de waarde van deze laatste schenking geteld voor de berekening van de schenkingsrechten. Hetzelfde stelsel bestaat op het gebied van de successierechten. Op die manier zal, indien de overledene een schenking van onroerend goed deed minder dan drie jaar vóór zijn overlijden, de waarde ervan in acht genomen voor de berekening van de successierechten. De vroeger betaalde schenkingrechten komen in mindering van de successierechten. Ze worden enkel als een voorschot op deze rechten beschouwd.

De heer X is eigenaar van verscheidene onroerende goederen: een huis in Brussel ter waarde van 300.000 EUR, een appartement aan zee ter waarde van 150.000 EUR, een chalet in de Ardennen ter waarde van 80.000 EUR. Hij wenst, voor zover als mogelijk, de rechten te verminderen die door Y, zijn zoon, dienen te worden betaald bij zijn overlijden.

Zijn onroerend erfgoed wordt dus geschat op 530.000 EUR. Op basis van de thans in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van kracht zijnde rechten brengt de schenking van deze nalatenschap dus fiscale kosten met zich mee voor een bedrag van 94.750 EUR, zijnde een gemiddeld percentage van 17,88%.
De heer X is 55 jaar oud. Zijn gezondheid is goed. Hij beslist eerst enkel de chalet in de Ardennen te schenken.

De verschuldigde schenkingrechten bedragen dan slechts 3.900 EUR.
Indien de heer X dan de drie jaren volgend op de schenking overleeft, wordt de waarde van de chalet nooit in zijn nalatenschap opgenomen.

Laten we aannemen dat dit het geval is. Drie jaar later, op 58-jarige leeftijd, beslist de heer X vervolgens zijn zoon het appartement aan zee te schenken. De verschuldigde schenkingrechten bedragen dan 10.000 EUR.

Indien hij nog drie jaar overleeft na de schenking, is geen enkel aanvullend recht verschuldigd.

Hij beslist dan het huis in Brussel over te dragen. Gelet op de waarde ervan beslist hij dit in drie keren te doen. Een eerste schenking van één derde op de leeftijd van 61 jaar, een tweede op de leeftijd van 64 jaar en een derde op de leeftijd van 67 jaar. De op elk van de schenkingen verschuldigde rechten bedragen 5.500 EUR. Indien hij langer dan 70 jaar leeft, is geen enkel aanvullend recht verschuldigd.

De heer X heeft dus al zijn onroerend erfgoed overgedragen rekeninghoudend met een belastingsdruk van 30.400 EUR, zijnde een gemiddeld percentage van 5,73%, hetgeen veel minder hoog ligt dan het hierboven berekende percentage van 17,88%.


Dit percentage zou nog kunnen worden verminderd door de schenkingen te spreiden over een langere tijdsduur en door telkens verscheidene schenkingen voor kleinere waarden te doen.

Men moet echter bijzonder voorzichtig zijn wanneer men gebruik maakt van deze techniek. Zoals gezien, doet de schenker onherroepelijk afstand van een deel van zijn erfgoed. Indien men wenst het genot ervan te behouden, is het natuurlijk mogelijk gebruik te maken van andere technieken zoals bijvoorbeeld de schenking met voorbehoud van vruchtgebruik.

François Collon (fco@dalvel.com)
Advocaat
Dal & Veldekens (www.dalveldekens.com)


Auteur : François Collon
Bron : BelgischRecht.Net


Print    
Doorzoek archieven

Om één of meer "Actualiteiten" te zoeken op BelgischRecht.Net, tik een datum/periode in en/of een sleutelwoord in.

Datum/Periode van  (tot)    (DDMMJJ)   en/of  Sleutelwoord :


    Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page