LEGAL JOBS

Het repertorium > Gebieden > I.P.R. > Links

   Dipr.be

Op deze website stellen wij een aantal ipr-bronnen on-line ter beschikking. Het gaat om informatiepagina's en volle tekstversies van Belgische wetteksten, europese akten en de door België geratificeerde verdragen in het hele vakgebied. Ook rechtspraak, rechtsleer en andere nuttige commentaren zijn opgenomen.

   IPR - ULB


Neem deel aan de evolutie van het repertorium door de adressen van uw beste sites toe te voegen !  
  Home - Privacy - Copyright - Disclaimer - RSS / XML / Scripts - Jobs - Follow us on Twitter- Facebook page