Schuldvordering

Invordering online

Web : www.vancutsem-law.be

Bovenop de klassieke communicatiemiddelen, biedt het Advocatenkantoor Van Cutsem u de mogelijkheid om uw dossiers door middel van onze volledig geautomatiseerde invorderingsprocedure in te voeren via onze website.

Naar aanleiding van uw registratie als cliënt ontvangt u een paswoord. Op deze manier kan u op een efficiënte en eenvoudige manier nieuwe dossiers invoeren.

Onze cliënten die over een groot aantal in te vorderen facturen beschikken, bieden wij tevens de mogelijkheid aan om gegevens in te voeren uit hun boekhoudkundig pakket. Zodoende versnelt het dossierbeheer en daalt de tijd om gegevens in te voeren.